Trang Chủ

Về với “Mẹ” và sống tự nhiên trong lòng tự nhiên.

Về vườn vui vẻ là: khu vườn mỗi ngày mỗi phong phú, sống ít lệ thuộc tiền mặt, và những người láng giềng thân thiết.

Dựa trên nước thấm và các nguồn lực có sẵn tại vườn, mình đã trồng rau đủ cho nhu cầu gia đình.
16/08/2023
Nếu thiếu đi mùa khô, chưa chắc tự nhiên đã có sự cân bằng hoàn hảo như nó vốn là.
17/07/2023
Giá trị sống muốn theo đuổi: một cuộc sống chân thành, chân thật, sống vì mình nhưng cũng vì người vì muôn loài.
11/03/2023
Ta không thiếu vật chất, chỉ là luôn có nỗi sợ thiếu chúng, nên sẽ quyết định nhiều thứ trượt theo nỗi sợ ấy.
14/02/2023
Không có đất xấu, chỉ là chưa đủ nhẫn nại để chăm cho đất tốt thôi.
09/12/2022
Mảnh vườn là chủ thể, con người là khách thể, cư xử sao cho thỏa đáng.
05/10/2022
Scroll to Top
Scroll to Top