Trang Chủ

Về với “Mẹ” và sống tự nhiên trong lòng tự nhiên.

Về vườn vui vẻ là: khu vườn mỗi ngày mỗi phong phú, sống ít lệ thuộc tiền mặt, và những người láng giềng thân thiết.

Giá trị sống muốn theo đuổi: một cuộc sống chân thành, chân thật, sống vì mình nhưng cũng vì người vì muôn loài.
11/03/2023
Ta không thiếu vật chất, chỉ là luôn có nỗi sợ thiếu chúng, nên sẽ quyết định nhiều thứ trượt theo nỗi sợ ấy.
14/02/2023
Không có đất xấu, chỉ là chưa đủ nhẫn nại để chăm cho đất tốt thôi.
09/12/2022
Mảnh vườn là chủ thể, con người là khách thể, cư xử sao cho thỏa đáng.
05/10/2022
Mảnh vườn và con người ở thế nương tựa lẫn nhau, phải chăng thế mới bền vững.
26/09/2022
Không phải cứ làm một việc tốt là sẽ bù lại được một việc xấu. Tự nhiên không vận hành theo cách đó.
24/08/2022
Scroll to Top
Scroll to Top