Về Xanh

XanhShop.com nghĩa là gì?

XanhShop.com là ai?

Là những người thực hành lối sốnglối canh tác nương tựa tự nhiên (NTTN).

  • sống NTTN:  biết đủ, biết thích ứng, biết ơn.
  • canh tác NTTN: đa loài, đa tầng, hướng tới vòng tuần hoàn khép kín.

XanhShop.com làm gì?

  1. Kết nối những người thực hành lối sốnglối canh tác NTTN.
  2. Cùng nhau trao đổi và chia sẻ những kỹ năng và kinh nghiệm sống và canh tác NTTN.
  3. Cùng nhau ‘đáp đền tiếp nối’.  

Xanhshop.com – trang thông tin trực tuyến được tổ chức và vận hành hoàn toàn trên tinh thần tình nguyện.

ĐÓNG GÓP NỘI DUNG

Xanhshop.com rất mong nhận được những câu chuyện trở về và sống ở vườn mà độc giả biết hoặc chính mình đã, đang trải nghiệm. Vui lòng gửi tặng những chia sẻ ấy về [email protected].
Chân thành cảm ơn món quà của bạn!

Scroll to Top
Scroll to Top