Nguyễn Liên Phương

Định mệnh

Ta không thiếu vật chất, chỉ là luôn có nỗi sợ thiếu chúng, nên sẽ quyết định nhiều thứ trượt theo nỗi sợ ấy.

Mâu thuẫn với gia đình

Sự phản đối chắc là một mặt nào đó đại diện cho tình thương của cha mẹ. Đây là cơ hội để mỗi chúng ta trưởng thành hơn, vì ít người phản đối sự “trưởng thành”.

Ít tiền là một lợi thế

Nhiều khi ít tiền cũng là một lợi thế, khiến tụi mình bồi đắp nhiều nguồn vốn khác, tạo cơ hội cho nhiều nguồn vốn khác đến với tụi mình.

Độc Canh hay Đa Canh

Chuyển thế từ Độc Canh sang Đa Canh như thế nào cho hiệu quả nhất, và tận dụng được tất cả các nguồn lực?

Scroll to Top
Scroll to Top