Nguyễn Liên Phương

“vườn này giàu có quá” là câu ai cũng nói khi tới thăm, phải mất 4 năm tụi mình mới hiểu.

Giá trị sống muốn theo đuổi: một cuộc sống chân thành, chân thật, sống vì mình nhưng cũng vì người vì muôn loài.

Ta không thiếu vật chất, chỉ là luôn có nỗi sợ thiếu chúng, nên sẽ quyết định nhiều thứ trượt theo nỗi sợ ấy.

Không có đất xấu, chỉ là chưa đủ nhẫn nại để chăm cho đất tốt thôi.

Mảnh vườn và con người ở thế nương tựa lẫn nhau, phải chăng thế mới bền vững.

Scroll to Top
Scroll to Top