Nguyễn Liên Phương

Chuyện của cha mẹ

Phía sau lao động ấy, ba mẹ sẽ để lại một cánh rừng, để con có môi sinh an lành mà lớn lên, trưởng thành và tiếp nối cho mai sau.

Scroll to Top