Nguyễn Liên Phương

Có nên chi tiền mua cây giống?

Nếu chỉ là thay đổi cách thức canh tác để kiếm tiền, thì đâu đó ta vẫn đi đúng con đường cũ. Làm nông là cả một quá trình thay đổi hành vi, lối sống, và cả nhận thức nữa.

Đi tìm cộng đồng

Sống trong cộng đồng, ta chọn mình là một cây thân gỗ cứ thế vươn lên, hay một dây leo cần được dựa dẫm.

Scroll to Top