Nguyễn Liên Phương

Phục vụ

Mảnh vườn và con người ở thế nương tựa lẫn nhau, phải chăng thế mới bền vững.

Mâu thuẫn với gia đình

Sự phản đối chắc là một mặt nào đó đại diện cho tình thương của cha mẹ. Đây là cơ hội để mỗi chúng ta trưởng thành hơn, vì ít người phản đối sự “trưởng thành”.

Ít tiền là một lợi thế

Nhiều khi ít tiền cũng là một lợi thế, khiến tụi mình bồi đắp nhiều nguồn vốn khác, tạo cơ hội cho nhiều nguồn vốn khác đến với tụi mình.

Độc Canh hay Đa Canh

Chuyển thế từ Độc Canh sang Đa Canh như thế nào cho hiệu quả nhất, và tận dụng được tất cả các nguồn lực?

Scroll to Top
Scroll to Top