Thay vì dành thời gian và sự chú tâm để kiếm tiền mua nhu yếu phẩm, thì chúng tôi chọn học tự làm mọi thứ.