Đông Nam Bộ

Cái “đủ” của mỗi người mỗi khác. Chẳng thể đem tiêu chuẩn nào ra để đánh giá, chỉ có thể tự nhìn vào trong xem mình đã hài lòng hay chưa mà thôi.

Thay vì dành thời gian và sự chú tâm để kiếm tiền mua nhu yếu phẩm, thì chúng tôi chọn học tự làm mọi thứ.

Về vườn vui vẻ là: khu vườn mỗi ngày mỗi phong phú, sống ít lệ thuộc tiền mặt, và những người láng giềng thân thiết.

Scroll to Top
Scroll to Top