Nhỏ là đẹp

“Thành thị đã mở mang quá rộng lớn còn nông thôn thì đang suy kiệt.

Thành thị biến thành khối nam châm toàn năng, trong lúc đời sống thôn đã mất hết mọi thú vị sinh hoạt.

Vẫn còn một chân lý chưa hề suy chuyển: Một tâm trí trong sáng tuỳ thuộc vào cơ thể lành mạnh và tương tự như vậy, các thành thị có khoẻ khoắn được cũng là nhờ nông thôn khoẻ khoắn.

Với tất cả của cải phong phú của mình, thành thị chẳng qua chỉ đơn thuần là những địa điểm sản xuất cấp 2, còn nền sản xuất cấp một, cấp cơ bản, tức là điều kiện tiên quyết của toàn bộ đời sống kinh tế thì vẫn tiếp tục diễn ra ở nông thôn.” #EFSchumacher#nhỏ_là_đẹp

Cuốn sách nên đọc cho tất cả các bạn đang muốn quay về nông thôn và những người quan tâm đến sản xuất quy mô nhỏ, phi tập trung.

Ông Schumacher sinh năm 1911, cùng thời với cụ #MasanobuFukuoka (1913). Cuốn sách này của ông xuất bản lần đầu năm 1973, cuốn #cuoccachmangmotcongrom xuất bản năm 1978.
Một ông phương Tây, một ông phương Đông nhưng tầm nhìn có nhiều điểm tương đồng, cho dù entry points rất khác nhau.

Những điều ông nói từ những năm 60-70 giờ vẫn đầy tính thời sự.

Tải sách ở đây https://drive.google.com/…/1ika6Zco1DIYLmEmkIeu…/view…

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Scroll to Top