Dựa trên nước thấm và các nguồn lực có sẵn tại vườn, mình đã trồng rau đủ cho nhu cầu gia đình.
16/08/2023
Nếu thiếu đi mùa khô, chưa chắc tự nhiên đã có sự cân bằng hoàn hảo như nó vốn là.
17/07/2023
Giá trị sống muốn theo đuổi: một cuộc sống chân thành, chân thật, sống vì mình nhưng cũng vì người vì muôn loài.
11/03/2023
Ta không thiếu vật chất, chỉ là luôn có nỗi sợ thiếu chúng, nên sẽ quyết định nhiều thứ trượt theo nỗi sợ ấy.
14/02/2023
Không có đất xấu, chỉ là chưa đủ nhẫn nại để chăm cho đất tốt thôi.
09/12/2022
Mảnh vườn là chủ thể, con người là khách thể, cư xử sao cho thỏa đáng.
05/10/2022
Scroll to Top
Scroll to Top