Nếu như người ta nói 10hecta mới thành vườn rừng mà tài chính ta không tới chẳng lẽ cả đời này không làm được gì nữa ư.
27/04/2022
Nếu chỉ là thay đổi cách thức canh tác để kiếm tiền, thì đâu đó ta vẫn đi đúng con đường cũ. Làm nông là cả một quá trình thay đổi hành vi, lối sống, và cả nhận thức nữa.
15/04/2022
Kết nối nối với người khác là việc quan trọng. Nhưng bỏ đi những kết nối nguy hiểm cũng là việc quan trọng.
17/03/2022
Về vườn là sống chậm thật ư?
16/03/2022
Sống trong cộng đồng, ta chọn mình là một cây thân gỗ cứ thế vươn lên, hay một dây leo cần được dựa dẫm.
13/03/2022
Khi cơ thể mình phản ứng với cả thế giới, lỗi thuộc về ai? cần phải sửa ai?
12/03/2022
Scroll to Top