Không có đất xấu, chỉ là chưa đủ nhẫn nại để chăm cho đất tốt thôi.
09/12/2022
Mảnh vườn là chủ thể, con người là khách thể, cư xử sao cho thỏa đáng.
05/10/2022
Mảnh vườn và con người ở thế nương tựa lẫn nhau, phải chăng thế mới bền vững.
26/09/2022
Không phải cứ làm một việc tốt là sẽ bù lại được một việc xấu. Tự nhiên không vận hành theo cách đó.
24/08/2022
Sự phản đối chắc là một mặt nào đó đại diện cho tình thương của cha mẹ. Đây là cơ hội để mỗi chúng ta trưởng thành hơn, vì ít người phản đối sự "trưởng thành".
27/07/2022
Nhiều khi ít tiền cũng là một lợi thế, khiến tụi mình bồi đắp nhiều nguồn vốn khác, tạo cơ hội cho nhiều nguồn vốn khác đến với tụi mình.
25/07/2022
Scroll to Top
Scroll to Top